I Komunia Święta

PLAN SPOTKAŃ RODZICÓW DZIECI KLASY I

16 października 2018 r., godz. 19:00 – Msza św. i zgłoszenie dziecka na przygotowanie do I Komunii św., która będzie w klasie III

11 grudnia 2018 r., godz. 19:00 – Nabożeństwo Adwentowe dla rodziców

12 kwietnia 2019 r., godz. 20:00 – Droga Krzyżowa dla rodziców

12 maja 2019 r., godz. 16:00 – Msza św. dla rodziców i dzieci na zakończenie pierwszego roku przygotowań

Obecność rodziców wierzących i praktykujących jest obowiązkowa, jeśli chcą, aby dziecko przystąpiło do I Komunii św. w klasie III.

Rodzice i dzieci przychodzą w każdą niedzielę na Mszę św. o godz. 11:15.

W miarę możliwości rodzice uczestniczą z dziećmi w nabożeństwach różańcowych (październik: niedziela po Mszy św., o godz. 11:15, od poniedziałku do środy, o godz. 17:00), w roratach (Adwent: od poniedziałku do piątku o godz. 18:00) i w Drodze Krzyżowej (Wielki Post: piątek godz. 17:00).

PLAN SPOTKAŃ RODZICÓW DZIECI KLASY II

16 października 2018 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza na rozpoczęcie kolejnego roku przygotowania do I Komunii Św.

13 listopada 2018 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza dla rodziców

11 grudnia 2018 r., godz. 19:00 – Nabożeństwo Adwentowe dla rodziców

19 marca 2019 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza dla rodziców

12 kwietnia 2019 r., godz. 20:00 – Droga Krzyżowa dla rodziców

11 czerwca 2019 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza dla rodziców na zakończenie drugiego roku przygotowania do I Komunii Św.

Obecność rodziców wierzących i praktykujących jest obowiązkowa, jeśli chcą, aby dziecko przystąpiło do I Komunii św. w klasie III.

Rodzice i dzieci przychodzą w każdą niedzielę na Mszę św. o godz. 11:15.

W miarę możliwości rodzice uczestniczą z dziećmi w nabożeństwach różańcowych (październik: niedziela po Mszy św., o godz. 11:15, od poniedziałku do środy, o godz. 17:00), w roratach (Adwent: od poniedziałku do piątku o godz. 18:00) i w Drodze Krzyżowej (Wielki Post: piątek godz. 17:00).

PLAN SPOTKAŃ RODZICÓW DZIECI KLASY III

17 października 2018 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza dla rodziców

14 listopada 2018 r., godz. 19:00 – katecheza dla rodziców

2 grudnia 2018 r., godz. 11:15 – poświęcenie książeczek do nabożeństwa i różańców podczas niedzielnej Mszy św.

11 grudnia 2018 r., godz. 19:00 – Nabożeństwo Adwentowe dla rodziców

3 lutego 2019 r., godz. 11:15 – poświęcenie świec podczas niedzielnej Mszy św.  o godz. 11:15 i rozdanie kart do pierwszej spowiedzi św.

20 lutego 2019 r., godz. 19:00 – katecheza dla rodziców

20 marca 2019 r., godz. 19:00 – katecheza dla rodziców

12 kwietnia 2019 r., godz. 20:00 – Droga Krzyżowa dla rodziców

27 kwietnia 2019 r. – pierwsza spowiedź św. dla dzieci: godz. 10:00 dzieci ze szkoły na os.  Łokietka; godz. 11:30 dzieci ze szkoły nr 60 i pozostałych szkół

8 maja 2019 r., godz. 19:00 – zakończenie katechez dla rodziców i sprawy organizacyjne

18 maja 2019 r. – druga spowiedź św. dla dzieci: godz. 10:00 dzieci ze szkoły na os.  Łokietka; godz. 11:30 dzieci ze szkoły nr 60 i pozostałych szkół

19 maja 2019 r. – Uroczystość I Komunii Św. o godz. 10:00 grupa I: dzieci ze szkoły na os. Łokietka, o godz. 12:00 grupa II: dzieci ze szkoły 60 i  pozostałych szkół.

20 – 24 maja 2019 r.– Biały Tydzień. Dzieci w uroczystych strojach uczestniczą we Mszy św. o godz. 18:00.

SPOTKANIA DLA DZIECI

Dzieci przychodzą do dolnego kościoła na godz. 10:00 w następujące soboty. Spotkania trwają 45 minut. Terminy: 27 października 2018 r.; 24 listopada 2018 r.; 15 grudnia 2018 r.; 23 lutego 2019 r.; 23 marca 2019 r.; 11 maja 2019 r.

Próby liturgiczne dla dzieci przed I Komunią św.: 13 – 17 maja 2019 r. – szczegóły podamy podczas katechezy 8 maja 2019 r.

Rodzice i dzieci przychodzą w każdą niedzielę na Mszę św.o godz. 11:15.

W miarę możliwości rodzice uczestniczą z dziećmi w nabożeństwach różańcowych (październik: niedziela po Mszy św., o godz. 11:15, od poniedziałku do środy, o godz. 17:00), w roratach (Adwent: od poniedziałku do piątku o godz. 18:00) i w Drodze Krzyżowej (Wielki Post: piątek godz. 17:00).

FORMUŁA SPOWIEDZI

D: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K: Na wieki wieków. Amen.

D: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Mam 9 lat. Przystępuję do pierwszej spowiedzi świętej. (przy kolejnej spowiedzi: Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem/łam). Popełniłem/łam następujące grzechy: (wymienia grzechy)

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję i postanawiam poprawę. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie…

K: Udziela pouczenia, zadaje pokutę i udziela rozgrzeszenia.

D: (po cichu bijąc się w pierś 3x mówi) Boże, bądź miłościw grzesznej duszy mojej.

K: Bóg Ojciec miłosierdzia … I ja odpuszczam Tobie grzechy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

D: (dziecko czyni znak krzyża i odpowiada) Amen.

K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

D: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

D: Bóg zapłać.