23 lutego, 2020

Przyjęcie nowych członków do Eucharystycznego Ruchu Młodych

Bardzo się cieszymy, że Eucharystyczny Ruch Młodych poszerzył się o kolejne nowe osoby.

Uroczyste przyjęcie 6 nowych członków miało miejsce w niedzielę 23 lutego 2020r. podczas Mszy św. o godz. 11:15.

Przypominamy także, iż spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00 w salce przy kościele.