Ogłoszenia parafialne

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV Niedziela Wielkiego Postu

22 marca 2020

1.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Sprawa dotyczy także Mszy św. pogrzebowych.

Zgodnie z Dekretem w parafii zostaje zawieszone nabożeństwo gorzkich żali

i nabożeństwa drogi krzyżowej.

 

Msze św. niedzielne są odprawiane

z zachowaniem liczby uczestników do 50 osób

o godz. 7.3o, 10.oo, 11.15, 12.45, 15.oo, 18.oo, 19.15

W niedzielę do kościoła należy wchodzić bocznym wejściem.

 

Msze św. w tygodniu – w górnym kościele odprawiane są o godz. 7.oo i 18.oo.

2.

W ciągu tygodnia jest otwarty górny kościół do indywidualnej modlitwy.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu odbywa się od godz. 17.oo – 18.oo.

W tym czasie można korzystać z sakramentu pojednania. Bezpośrednio po spowiedzi jest okazja do przyjęcia Komunii św.

 

W konfesjonałach, tak jak do tej pory, są umieszczone folie oddzielające spowiednika od osoby spowiadającej.

3.

W najbliższą środę, 25 III przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Dodatkowa Msza św. zostanie odprawiona o godz. 10.oo.

Tego dnia przeżywamy Dzień Świętości Życia.

4.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizuje na terenie poznańskich parafii Zbiórkę Produktów Spożywczych oraz Środków Higienicznych.

W naszym kościele zostają wystawione dwa kosze – jeden na produkty,

drugi na środki higieniczne.

 

5.

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. obowiązuje

do Wielkiej Środy.

 

6.

Przy wyjściu z kościoła zostały wyłożone broszury, które miały być pomocą

w przeżywaniu Misji Parafialnych.

 

7.

W przeżywaniu trudnych dni polecajmy się Matce Bożej i łączmy się we wspólnej modlitwie różańcowej, zgodnie z wolą Księdza Arcybiskupa, każdego dnia o godz. 20.3o.