Bierzmowanie

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania: 

Każdy I piątek miesiąca o godz. 19:00 w górnym kościele.

Spotkania w małych grupach odbywają się wg harmonogramu podawanego w ogłoszeniach parafialnych. 

W czasie panującej epidemii prosimy na bieżąco śledzić ogłoszenia parafialne, ponieważ znajdują się tam niezbędne informacje.