Bierzmowanie

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania: 

Każdy I piątek miesiąca o godz. 19:00 oraz spotkania w grupach formacyjnych:

Grupa o. Kolbe i o. Pio:

 2020r.
Styczeń   16     
Luty         13     
Marzec    12     
Kwiecień  23    
Maj          14     
Czerwiec   4   

Grupa św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny:

Styczeń   23
Luty         20
Marzec    19
Kwiecień  30
Maj            21
Czerwiec   18