Bierzmowanie

Najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych odbędzie się w dolnym kościele w piątek, 5 IV 2024 r. o 19:00.

 

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania w naszej parafii koordynuje ks. Jacek Roszkowski – wikariusz, tel. 692 883 762.

Zasady przygotowania do bierzmowania

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.

Lekceważenie któregokolwiek z tych warunków może spowodować odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Ewentualne nieobecności usprawiedliwiają rodzice w terminie do drugiej niedzieli przypadającej po spotkaniu (osobiście, pisemnie lub telefonicznie).

Wszystko, co dzieje się na spotkaniu, jest objęte dyskrecją, w szczególności: wypowiedzi, poglądy i oceny uczestników. Nie przerywamy swoich wypowiedzi, nie komentujemy, nie przeszkadzamy.

Złe zachowanie kandydata skutkuje wyproszeniem ze spotkania i wpisaniem nieobecności bez możliwości usprawiedliwienia.

W przypadku złamania zasad, których rozmiar czy notoryczność tego wymaga, kandydat zostanie odsunięty od dalszych przygotowań.

Dobro duchowe kandydata jest naczelną zasadą w przygotowaniu.