Biuro cmentarza

BIURO CMENTARZA

61 – 619 Poznań, ul. Naramowicka 156

tel. + 48 692 620 089

Czynne: w poniedziałki 13:oo – 18:oo.

w środy, czwartki, piątki  10:3o – 12:oo

Biuro nieczynne: we wtorki, soboty oraz w święta.

Zgłaszając pogrzeb w biurze cmentarnym należy przynieść następujące dokumenty:

• karta zgonu część przeznaczona dla administracji cmentarza (oryginał)

• akt zgonu (tylko do wglądu)

• dokument – odnowienie prolongaty (w przypadku dochowania do istniejącego grobu)

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (dotyczy parafian zamieszkałych w tutejszej parafii. W/w dokument dotyczący zmarłych spoza parafii przedstawia się w biurze parafialnym w miejscu gdzie zmarły mieszkał).

UWAGA – jeżeli zmarła osoba mieszkała w innej parafii (tzn. poza parafią MB Częstochowskiej) należy zgłosić się do biura parafialnego w parafii zamieszkania zmarłego. Termin pogrzebu i jego poprowadzenie leży w gestii tamtejszego Księdza Proboszcza. Tutejsze biuro parafialne potwierdza jedynie taką możliwość poprzez wpis do terminarza pogrzebów. Dopiero wtedy można oficjalnie podać taką informację w nekrologu.

Zgłaszając pochówek na cmentarzach komunalnych i na cmentarzach parafialnych należących do innych parafii należy przynieść następujące dokumenty:

• akt zgonu (tylko do wglądu)

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach

WAŻNE – W dniu pogrzebu warto otoczyć zmarłego szczególną modlitwą. Taką okazję stworzy zamówienie specjalnej Mszy Świętej pogrzebowej.

Prolongaty grobów

Przypominamy  o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobów. Dotyczy to osób mających groby swoich bliskich lub miejsca rezerwowe na cmentarzu parafialnym.

Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 912,1669), termin ważności grobu upływa po 20 latach od daty zgonu lub po upływie terminu przedłużenia jego ważności. Po tym terminie zarządcy cmentarza przysługuje prawo do zlikwidowania grobu. Opłaty można uiszczać w biurze cmentarnym.