Historia parafii

Ważniejsze wydarzenia z życia Parafii Matki Bożej Częstochowskiej

1935 – Powstanie Parafii wydzielonej z Parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Nabożeństwa odprawiane są w drewnianym baraku.

1937 – Budowa plebanii.

1939 – Rozpoczęcie budowy Domu Parafialnego.

1940 – Hitlerowcy zamykają kościół, zmieniają go na magazyn.

1945 – Okupanci palą Kościół wraz z plebanią.

1945 – Dom parafialny po zniszczeniach wojennych zostaje odbudowany i adaptowany na kaplicę, salki katechetyczne, mieszkania księdza i organisty.

1956 – Odbudowana plebania z mieszkaniem księdza Proboszcza i czasowo umieszczonym tu przedszkolem, najpierw parafialnym, potem państwowym.

1974 – Po 17 latach uciążliwych starań uzyskano pozwolenie na budowę nowego kościoła.

1977 – Zatwierdzenie projektu, rozpoczęcie budowy i poświęcenie kamienia węgielnego.

1978 – Rozpoczęcie sprawowania Liturgii w dolnym kościele.

1981 – Wybudowanie dzwonnicy i poświęcenie trzech dzwonów.

1982 – Adaptacja byłej kaplicy na cele mieszkalne dla księży i sióstr katechetek.

1982 – Śmierć ks. Prob. kan. Mariana Bogackiego. Jego następcą został ks. Prob. Tadeusz Neumann.

1984 – Powstała placówka Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

1985 – Konsekracja kościoła i 50 – lecie istnienia parafii.

1988 – Wizytacja Księdza Arcybiskupa.

1989 – Podział parafii. Z Os. Kosmonautów i przyległych ulic utworzono Ośrodek Duszpasterski p.w. Świętych Aniołów Stróżów.

1995 – Wizytacja Księdza Arcybiskupa.

1997 – Podział parafii. Z Umultowa, Osiedla Akademickiego i Lubczykowej Góry utworzono nową parafię p.w. Św. Jadwigi Królowej.

1999 – Zmiana proboszcza. Ks. prałat Tadeusz Neumann przechodzi na emeryturę. Urząd proboszcza obejmuje ks. kanonik Mieczysław Nowak.

2018 – Zmiana proboszcza. Ks. prałat Mieczysław Nowak przechodzi na emeryturę. Nowym proboszczem zostaje ks. kanonik Krzysztof Młynarczyk.