Grupy parafialne

 1. KOŚCIÓŁ DOMOWY
 2. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
 3. GRUPA MODLITWY ŚW. OJCIA PIO
 4. JESHUAH
 5. KRĄG BIBLIJNY DOROSŁYCH
 6. MUZYCZNY ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY
 7. SCHOLA DZIECIĘCA
 8. SŁUŻBA LITURGICZNA

RADA EKONOMICZNA

której troską jest dbanie, wraz z proboszczem o to, aby powierzone nam dobra materialne, takie jak: kościół, salki katechetyczne, probostwo, wikariat i przylegające tereny zielone były w dobrym stanie i mogły służyć następnym pokoleniom.

RADA DUSZPASZTERSKA

której zadaniem jest szukanie, razem z kapłanami, dróg pogłębienia życia religijnego parafii.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

zajmuje się niesieniem wielorakiej pomocy ludziom biednym i znajdującym się w potrzebie oraz zbieraniem ofiar na Parafialny Fundusz Pomocy Biednym. Konto Parafialnego Zespołu Caritasu nr: 69 1020 4027 0000 1702 1709 4416

EQUIPES NOTRE DAME

ekipy END są polskim regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa. Uczestnictwo w grupie pomaga małżonkom w pełnym przeżywaniu sakramentu małżeństwa i w stawaniu się w świecie, w którym żyją uczniami i świadkami Chrystusa.

ŻYWY RÓŻANIEC PAŃ I PANÓW

to poszczególne róże. W każdej róży jest 20 osób, gdyż różaniec składa się z 20 tajemnic. Każda z osób zobowiązana jest do odmówienia jednego dziesiątka różańca dziennie. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zebranie po porannej Mszy Świętej.

STUDIUM POGŁĘBIANIA WIEDZY RELIGIJNEJ

odbywają się tu katechezy w trzech grupach: dla rodziców dzieci klas I, dla rodziców dzieci klas II i dla rodziców klas III. Rodzice przez trzy lata udziału w katechezach przypominają sobie prawdy wiary i najważniejsze zagadnienia życia religijnego oraz pogłębiają swoją wiarę.

PARAFIALNY KLUB SENIORA

zaprasza emerytów, rencistów i osoby w podeszłym wieku w każdą środę i czwartek od 11.00 do 15.00.

DUSZPASZTERSTWO DZIECI

 • Ministranci – chłopcy ze szkół podstawowych
 • Schola Dziecięca – dzieci ze szkół podstawowych
 • Grupa dzieci przygotowująca się do I Komunii św.
 • Grupa dzieci 4 – 5 lat

EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

ERM pomaga dzieciom odkrywać piękno Eucharystii. Opiera się on na czterech filarach: Eucharystii, słowie Bożym, miłości bliźniego oraz byciu „Trzynastym Apostołem”. W naszej parafii obejmuje formacją dwie grupy wiekowe: dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Spotkania odbywają się w soboty w salce nr 2 w kościele:

 • a) Młodzież z gimnazjum o godz. 10:00
 • b) Dzieci ze szkoły podstawowej o godz. 11:30

ZESPÓŁ NOWEJ EWANGELIZACJI

Grupa ta powstała jako owoc pierwszego forum duszpasterskiego naszej parafii. W jej skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup działających w naszej parafii, a także osoby nie przynależące do żadnej z grup. Zespół ten zajmuje się odkrywaniem przesłania Ewangelii we współczesnym świecie. Podejmuje inicjatywy, które mogą odnowić ducha parafii.