Schola dziecięca

Niedzielna Eucharystia sprawowana o  godzinie 11.15, jest w naszej parafii, Mszą Święta, ze szczególnym udziałem dzieci. Podczas Mszy Świętej towarzyszy nam schola, którą stanowią dzieci naszej parafii oraz wspólnota Jeshuah. Zespół ten pragnie przyjąć do swojego grona jak najwięcej dzieci (śpiewających i  grających na instrumentach). Chce zachęcić do śpiewania wszystkie dzieci, by nasze spotkania z Jezusem w Eucharystii były pełne radości, a piękny śpiew rozbrzmiewał na chwałę Bożą. Schola spotyka się raz w  tygodniu na próbie oraz w niedzielę 15 minut przed Mszą Świętą z  udziałem dzieci.