Konto parafialne

Konto parafii: 91 1600 1084 0004 0503 6615 0001