I Komunia Święta

PLAN SPOTKAŃ RODZICÓW DZIECI KLASY I

16 października 2018 r., godz. 19:00 – Msza św. i zgłoszenie dziecka na 
                                     przygotowanie do I Komunii św., która będzie w klasie III

11 grudnia 2018 r., godz. 19:00 – Nabożeństwo Adwentowe dla rodziców

6 kwietnia 2019 r., godz. 12:00 – Msza św i odnowienie przyrzeczeń chrztu św. Prosimy, aby dzieci przyniosły świece.

12 kwietnia 2019 r., godz. 20:00 – Droga Krzyżowa dla rodziców

9 maja 2019r., godz. 19.oo odbędzie się spotkanie organizacyjne przed uroczystością Pierwszej Komunii św. (zmiana podyktowana jest
udzielaniem sakramentu bierzmowania w dniu 8 maja)

12 maja 2019 r., godz. 16:00 – Msza św. dla rodziców i dzieci na zakończenie pierwszego roku przygotowań

Obecność rodziców wierzących i praktykujących jest obowiązkowa, jeśli chcą, aby dziecko przystąpiło do I Komunii św. w klasie III.

Rodzice i dzieci przychodzą w każdą niedzielę na Mszę św.o godz. 11:15.

W miarę możliwości rodzice uczestniczą z dziećmi w nabożeństwach różańcowych(październik: niedziela po Mszy św., o godz. 11:15, od poniedziałku do środy, o godz. 17:00), w roratach(Adwent: od poniedziałku do piątku o godz. 18:00) i w Drodze Krzyżowej(Wielki Post: piątek godz. 17:00).

PLAN SPOTKAŃ RODZICÓW DZIECI KLASY II

16 października 2018 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza na rozpoczęcie 
                                            kolejnego roku przygotowania do I Komunii Św.

13 listopada 2018 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza dla rodziców

11 grudnia 2018 r., godz. 19:00 – Nabożeństwo Adwentowe dla rodziców

19 marca 2019 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza dla rodziców

12 kwietnia 2019 r., godz. 20:00 – Droga Krzyżowa dla rodziców

11 czerwca 2019 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza dla rodziców na 
                                zakończenie drugiego roku przygotowania do I Komunii Św.

Obecność rodziców wierzących i praktykujących jest obowiązkowa, jeśli chcą, aby dziecko przystąpiło do I Komunii św. w klasie III.

Rodzice i dzieci przychodzą w każdą niedzielę na Mszę św.o godz. 11:15.

W miarę możliwości rodzice uczestniczą z dziećmi w nabożeństwach różańcowych(październik: niedziela po Mszy św., o godz. 11:15, od poniedziałku do środy, o godz. 17:00), w roratach(Adwent: od poniedziałku do piątku o godz. 18:00) i w Drodze Krzyżowej(Wielki Post: piątek godz. 17:00).

PLAN SPOTKAŃ RODZICÓW DZIECI KLASY III

17 października 2018 r., godz. 19:00 – Msza św. i katecheza dla rodziców

14 listopada 2018 r., godz. 19:00 – katecheza dla rodziców

2 grudnia 2018 r., godz. 11:15 – poświęcenie książeczek do nabożeństwa i różańców podczas 
                               niedzielnej Mszy św.

11 grudnia 2018 r., godz. 19:00 – Nabożeństwo Adwentowe dla rodziców

3 lutego 2019 r., godz. 11:15 – poświęcenie świec podczas niedzielnej Mszy św.  o godz. 11:15 
                            i rozdanie kart do pierwszej spowiedzi św.

20 lutego 2019 r., godz. 19:00 – katecheza dla rodziców

20 marca 2019 r., godz. 19:00 – katecheza dla rodziców

12 kwietnia 2019 r., godz. 20:00 – Droga Krzyżowa dla rodziców

27 kwietnia 2019 r. – pierwsza spowiedź św. dla dzieci: godz. 10:00 dzieci ze szkoły na 
                                        os. Łokietka; godz. 11:30 dzieci ze szkoły nr 60 i pozostałych szkół

8 maja 2019 r., godz. 19:00 – zakończenie katechez dla rodziców i sprawy organizacyjne

18 maja 2019 r. – druga spowiedź św. dla dzieci: godz. 10:00 dzieci ze szkoły na os. Łokietka; 
                              godz. 11:30 dzieci ze szkoły nr 60 i pozostałych szkół

19 maja 2019 r. – Uroczystość I Komunii Św. o godz. 10:00 grupa I: dzieci ze szkoły na 
                               os. Łokietka, o godz. 12:00 grupa II: dzieci ze szkoły 60 i pozostałych szkół. 

20 – 24 maja 2019 r.– Biały Tydzień. Dzieci w uroczystych strojach uczestniczą we Mszy św. o godz. 18:00.

SPOTKANIA DLA DZIECI

Dzieci przychodzą do dolnego kościoła na godz. 10:00 w następujące soboty. Spotkania trwają 45 minut. Terminy:27 października 2018 r.; 24 listopada 2018 r.; 15 grudnia 2018 r.; 23 lutego 2019 r.; 23 marca 2019 r.; 11 maja 2019 r.

Próby liturgiczne dla dzieci przed I Komunią św.: 13 – 17 maja 2019 r. – szczegóły podamy podczas katechezy 8 maja 2019 r.

Rodzice i dzieci przychodzą w każdą niedzielę na Mszę św.o godz. 11:15.

W miarę możliwości rodzice uczestniczą z dziećmi w nabożeństwach różańcowych(październik: niedziela po Mszy św., o godz. 11:15, od poniedziałku do środy, o godz. a17:00), w roratach(Adwent: od poniedziałku do piątku o godz. 18:00) i w Drodze Krzyżowej(Wielki Post: piątek godz. 17:00).