I Komunia Święta

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE

PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIETEJ

1

Dzieci pierwszokomunijne będą miały odnowienie przyrzeczeń chrztu w sobotę, 6 IV, grupy sobotnie o godz. 10.oo, grupy z niedzieli o godz. 12.oo.

Będą potrzebne świece. Prosimy, aby dzieciom towarzyszyli rodzice.

Odnowienie przyrzeczeń będzie w czasie Mszy św.

Tego dnia, po zakończonej Mszy św. będzie okazja do poświęcenia zaległych rzeczy, wcześniej poświęcanych.

 

2.

Spotkanie z dziećmi przed Pierwszą Spowiedzią św. odbędą się dla:

 

dzieci, które przystępują do Komunii św.

w soboty     – spotkanie w środę,               10 IV,          godz. 17.oo

w niedzielę  – spotkanie w czwartek,          11 IV,         godz. 17.oo

 

Warunkiem przystąpienia do sakramentu spowiedzi i Komunii św.

jest udokumentowany chrzest dziecka.

Jego brak powoduje automatyczne przełożenie Komunii św. na inny termin.

 

3.

Pierwsza spowiedź dla poszczególnych grup komunijnych odbędzie

się w następującej kolejności:

 

dzieci z soboty      11 V,           godz. 10.oo i 12.oo

spowiedź we wtorek, 16 IV, godz. 17.oo

 

dzieci  z niedzieli, 19 V, godz. 10.oo

spowiedź w środę 17 IV, godz. 17.oo

 

dzieci z niedzieli, 19 V, godz. 12.oo

spowiedź w czwartek, 18 IV, godz. 17.oo

 

dzieci z soboty 25 V, godz. 10.oo i 12.oo

spowiedź w piątek, 19 IV, godz. 17.oo

 

Pierwsza spowiedź jest sakramentem.

Nie ma spowiedzi tzw. „próbnej”.

 

Po spowiedziach, poszczególnych grup, będzie spotkanie organizacyjne

z rodzicami i dziećmi.

 

4.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do szkół poza naszą parafią, proszeni

są o dostarczenie od tamtejszych katechetów zaświadczeń  o uczestnictwie dziecka w katechezie szkolnej.