Służba liturgiczna

Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, do takich bowiem należy Królestwo Boże” (Por. Mk 10,13-16)

Każdy człowiek, który pragnie żyć blisko Boga, uczestniczy w Liturgii Kościoła przystępując do sakramentów. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Tam Pan Jezus daje nam pokarm na życie wieczne. Ta wielka tajemnica naszej wiary wymaga ogromnego zaangażowania, by była właściwie sprawowana. Niewypowiedzianą rolę przy celebrowaniu Eucharystii spełniają ministranci. To oni służą kapłanowi w wykonywaniu świętych czynności, a przez to pomagają samemu Chrystusowi.

Bycie ministrantem oznacza:

a) Służba Bogu i pomoc kapłanowi przy sprawowaniu Mszy Świętej;

b) Pogłębienie modlitwy i miłości do Boga;

c) Wspólne zbiórki – zdobywanie wiedzy liturgicznej;

d) Nowa wspólnota kolegów;

e) Nauka współpracy w zajęciach sportowych;

f) Wspólne wyjazdy wakacyjne

Podział funkcji ministrantów:

a) Kandydaci (po dwóch miesiącach formacji otrzymują komże)

b) Ministranci (po trzech miesiącach formacji zostają przyjęci do grona ministrantów i otrzymują stroje)

c) Po osiągnięciu odpowiedniego wieku ministranci wysyłani są na różne kursy:

  • lektorski
  • psałterzysty
  • kantora
  • ceremoniarza
  • komentatora
  • prezesowski

Zbiórki Ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00 w salce. Zapraszamy!!!