Domowy Kościół

Kręgi Domowego Kościoła, dążą do odnowy małżeństwa i rodziny, zwracając szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli konkretny styl i sposób życia pomagający w zbliżaniu się do Boga i do siebie nawzajem w małżeństwie. Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło-Życie i u podstaw ma również na celu stworzenie środowiska wzrostu duchowego dzieci. Każdy krąg spotyka się jeden raz w miesiącu. W tym roku planujemy stworzenie nowego kręgu w naszej parafii. Więcej szczegółów o pracy Domowego Kościoła w naszej parafii i rejonie można znaleźć na stronie naszego rejonu.