RADA EKONOMICZNA

której troską jest dbanie, wraz z proboszczem o to, aby powierzone nam dobra materialne, takie jak: kościół, salki katechetyczne, probostwo, wikariat i przylegające tereny zielone były w dobrym stanie i mogły służyć następnym pokoleniom.

RADA DUSZPASZTERSKA

której zadaniem jest szukanie, razem z kapłanami, dróg pogłębienia życia religijnego parafii.

PARAFIALNY ODDZIAŁ CARITAS

zajmuje się niesieniem wielorakiej pomocy ludziom biednym i znajdującym się w potrzebie oraz zbieraniem ofiar na Parafialny Fundusz Pomocy Biednym.

EQUIPES NOTRE DAME

ekipy END są polskim regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa. Uczestnictwo w grupie pomaga małżonkom w pełnym przeżywaniu sakramentu małżeństwa i w stawaniu się w świecie, w którym żyją uczniami i świadkami Chrystusa.

ŻYWY RÓŻANIEC PAŃ I PANÓW

to poszczególne róże. W każdej róży jest 20 osób, gdyż różaniec składa się z 20 tajemnic. Każda z osób zobowiązana jest do odmówienia jednego dziesiątka różańca dziennie. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zebranie po porannej Mszy Świętej.

STUDIUM POGŁĘBIANIA WIEDZY RELIGIJNEJ

odbywają się tu katechezy w trzech grupach: dla rodziców dzieci klas I, dla rodziców dzieci klas II i dla rodziców klas III. Rodzice przez trzy lata udziału w katechezach przypominają sobie prawdy wiary i najważniejsze zagadnienia życia religijnego oraz pogłębiają swoją wiarę.

PARAFIALNY KLUB SENIORA

zaprasza emerytów, rencistów i osoby w podeszłym wieku w każdą środę i czwartek od 11.00 do 15.00.

DUSZPASZTERSTWO DZIECI

  • Ministranci - chłopcy ze szkół podstawowych
  • Schola Dziecięca - dzieci ze szkół podstawowych
  • Grupa dzieci przygotowująca się do I Komunii św.
  • Grupa dzieci 4 - 5 lat

EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

ERM pomaga dzieciom odkrywać piękno Eucharystii. Opiera się on na czterech filarach: Eucharystii, słowie Bożym, miłości bliźniego oraz byciu „Trzynastym Apostołem”. W naszej parafii obejmuje formacją dwie grupy wiekowe: dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Spotkania odbywają się w soboty w salce nr 2 w kościele:

  • a) Młodzież z gimnazjum o godz. 10:00
  • b) Dzieci ze szkoły podstawowej o godz. 11:30

ZESPÓŁ NOWEJ EWANGELIZACJI

Grupa ta powstała jako owoc pierwszego forum duszpasterskiego naszej parafii. W jej skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup działających w naszej parafii, a także osoby nie przynależące do żadnej z grup. Zespół ten zajmuje się odkrywaniem przesłania Ewangelii we współczesnym świecie. Podejmuje inicjatywy, które mogą odnowić ducha parafii.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 18:00.

W każdy czwartek (od 8.IV do 18.XI) od 18:30 do 21:00 zakończona różańcem.

Podczas adoracji okazja do spowiedzi św.

Sakrament Chrztu Świętego

14:30
Druga i czwarta sobota miesiąca podczas Mszy św

Odwiedziny Chorych

8:00 - 11:00
I sobota miesiąca